Likvidace vozidel

Ekologickou likvidaci autovraků provádíme zdarma vč. vyřízení formalit spojených s vyřazením vozidla na dopravním odboru Hl. města Praha a Praha západ a to včetně této služby. Odtah nepojízdných vraků dohodou. Pro váš autovrak jsme ochotni a schopni zajet nejen v Praze a okolí, ale po dohodě i po celé ČR.

likvidaci vozidel jsme certifikováni Ministerstvem životního prostředí ČR. Váš vůz ekologicky zlikvidujeme a vystavíme Vám potvrzení potřebné k vyřazení vozidla z dopravního registru. O našem oprávnění likvidovat autovraky se můžete přesvědčit v přiložených dokumentech.  V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Miroslav Dufek
605 272 323

Marek Štrach
605 266 833

Bc. Veronika Hřebíková DiS.
734 255 798

autodufek@centrum.cz

Proč je nutná ekologická likvidace

Ekologickou likvidaci vozidel zdarma v Praze a okolí provádíme na základě zákona č. 185/2001 Sb., který řadí vozidlo s ukončenou životností (autovrak) do nebezpečných odpadů. Na základě tohoto zákona jsou majitelé autovraků povinni předávat autovraky pouze autorizovaným zpracovatelům autovraků. Zároveň ukládá zpracovatelům autovraků recyklovat minimálně 85% jeho hmotnosti.

Je opravdu ekologická likvidace vozidla zdarma?

Zákon zakazuje zpracovateli autovraku požadovat poplatek za ekolikvidaci vozidla. To ale platí pouze pro kompletní autovraky. V případě nekompletních autovraků, kdy některé části vozidla chybí, může zpracovatel požadovat finanční náhradu. Kompletnost je primárním cílem eko likvidace vozidla a vztahuje se k částem, které jsou nebezpečným odpadem, nebo jsou jím znečištěny.

© AUTO DUFEK, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Shop + CMS by
Gramonet
WebDesign by
Heaven Design