Reklamační řád

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.

1.2. Kupující je povinen, v případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, zkontrolovat, zda je zboží dopravou viditelně nepoškozené. V opačném případě kupující zboží nepřevezme a sepíše s dopravcem zápis o škodě.
 
Prodávající z důvodu pozdějších úspěšného uplatňovaní práv rozhodně doporučuje zboží při převzetí od dopravce řádně prohlédnout.

1.3. V případě zjištění, že zboží je po jeho rozbalení nekompletní nebo neodpovídá objednávce, kontaktuje kupující pro urychlení reklamačního řízení prodávajícího e-mailem na adrese:  dufek@autodufek.cz kde se domluvíte na možnosti vrácení či výměny zboží. 

1.4. V případě, že zboží vykazuje vady, je kupující oprávněn uplatnit svá práva u kupujícího na adrese jeho sídla.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

© AUTO DUFEK, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Shop + CMS by
Gramonet
WebDesign by
Heaven Design